Landelijk Kwaliteitsregister
Leerplicht en RMC
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn LKLR
Je bent hier:
LKLR > 
Welkom

Welkom bij het Landelijk Kwaliteitsregister Leerplicht & RMC.

Ben je leerplichtambtenaar of RMC-medewerker? Dan kun je je via deze website registreren.

Met een registratie laat je zien dat je als professional in het sociale domein stáát voor kwaliteit en dat je werk maakt van het bijhouden van jouw vakkennis.

 Snel informatie over

Hoeveel punten moet je halen in 5 jaar om je te certificeren?
In 5 jaar behaal je 160 punten.

Met welke activiteiten kan ik punten halen voor het kwaliteitsregister?
Je kunt punten halen met deskundigheid bevorderende activiteiten.
Deze activiteiten zijn ondergebracht in de volgende categorieën:

  • A1 Bij- en na scholing
  • A2 Overige deskundigheid bevorderende activiteiten

Welke activiteiten vallen onder de categorie bij- en nascholing (A1)?
Zie bijlage: overzicht deskundigheid bevorderende activiteiten.
Voorbeelden van activiteiten: de vakopleiding leerplicht, Ingrado werkconferentie, Ingrado rayondagen, opstapcursus leerplicht, opstapcursus RMC.

Welke activiteiten vallen onder de categorie overige deskundigheid bevorderende activiteiten (A2)?
Zie bijlage: overzicht deskundigheid bevorderende activiteiten.
Voorbeelden van activiteiten: feed back vragen, stage begeleiding, deelnemen aan intervisie, publiceren en presenteren.

Hoeveel geaccrediteerde punten moet ik halen?
Van de 160 punten moet ik 40 geaccrediteerde punten halen. Geaccrediteerde punten kun je halen uit scholingen die van te voren getoetst zijn door een accreditatiecommissie. De geaccrediteerde scholingen zijn terug te vinden in het menu Opleidingen in je digitaal portfolio. Het geven van scholing wordt tussentijds gecontroleerd. Ook hiervoor krijg je na goedkeuring geaccrediteerde punten.

Gelden er nog andere verplichtingen ten aanzien van de punten die ik moet halen?
Ja, van de 160 punten zijn ten minste 40 punten behaald uit categorie A2: overige deskundigheid bevorderende activiteiten.

Hoe behaal ik dan de overige 80 punten?
Dat is naar eigen inzicht uit categorie A1 of A2. 
In 2018 wordt een 360 graden feed back opgenomen in het kwaliteitsregister. Dan is het ook mogelijk daar punten voor te halen. Dit valt dan in categorie overige deskundigheid bevorderende activiteiten (A2).

Waar vind ik een overzicht van geaccrediteerde activiteiten?
Een overzicht van geaccrediteerde bij- en nascholingen is te vinden je digitaal portfolio onder het kopje opleidingen.

Hoe worden geaccrediteerde activiteiten geregistreerd?
Van geaccrediteerde activiteiten wordt de deelname door de organisator of scholingsaanbieder na afloop ingevoerd en automatisch in je digitaal portfolio geplaatst. Voorwaarde is wel dat je, je registratienummer bij aanmelding voor de activiteit doorgeeft aan de organisator of scholingsaanbieder.

Hoe worden niet geaccrediteerde activiteiten geregistreerd?
Niet geaccrediteerde activiteiten registreer je zelf in het digitaal portfolio. De gevraagde bewijsstukken worden digitaal bewaard bij de betreffende activiteit.

Wie toetst of mijn niet geaccrediteerde activiteiten voldoen aan de beschreven criteria?
Je toets zelf of de uitgevoerde activiteit voldoet aan de kwaliteitscriteria. Wanneer je na 5 jaar herregistratie aanvraagt vindt een toetsing achteraf plaats. De beoordelingscommissie controleert (steekproefsgewijs) of de ingevoerde activiteiten passen binnen de beschrijving in de kwaliteitscriteria.

Hoe zit het met uren en punten?
Voor categorie A1 geldt het volgende: 1 punt is 1 studiebelastingsuur.
Voor categorie A2 geldt: afhankelijk van de activiteit een vast aantal punten.

Wie is er verantwoordelijk voor het digitaal portfolio?
De geregistreerde is zelf verantwoordelijk voor het digitaal portfolio en controleert of de automatische plaatsing door scholingsaanbieders goed heeft plaatsgevonden.

Technische of inhoudelijke vraag?
Neem contact op met KABIZ beheerder van het Landelijke Kwaliteitsregister Leerplicht & RMC het aanspreekpunt voor alle vragen over o.a. de registratie, accreditatie en het gebruik van het digitaal portfolio.

www.lklr.nl

info@lklr.nl
T  030 - 89 04 806

Telefonische bereikbaarheid
op maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur 
op dinsdag tot en met donderdag tuss en 9.00 en 15.00 uur

Overige vragen?

Mail: info@ingrado.nl


Ik ben leerplichtambtenaar of RMC-medewerker...
en wil me registreren

 Geregistreerden

3243a224-642f-453c-af41-1dc87575b3a4
Aantal kwaliteitsgeregistreerden
van het totale aantal werkzame Leerplicht en RMC-medewerkers
100%
33%
  Kwaliteitsgeregistreerd: 460