Landelijk Kwaliteitsregister
Leerplicht en RMC
Intranet

Skip Navigation LinksVeelgestelde vragen

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn LKLR
Je bent hier:
Snelmenu

 Veelgestelde vragen

Eerste registratie
Digitaal portfolio
Inloggen
Hoe kan ik mij voor het eerst registreren?

Heeft u nog geen registratie en wilt u zich voor het eerst registreren? Klik dan ‘Ik ben leerplichtambtenaar... en wil me registreren’. Nadat u een account heeft aangemaakt ontvangt u per e-mail informatie en een link waarmee u de eerste registratie kunt aanvragen.

De registratie eisen zijn:

  • U voldoet aan het competentieprofiel Leerplicht/RMC
  • U onderschrijft de beroepscode incl. addendum Meldcode en competentieprofiel
  • U bent tenminste 16 uur per week werkzaam in de functie leerplichtambtenaar of RMC medewerker
  • U heeft een aanstelling als leerplichtambtenaar of RMC medewerker bij gemeente, regio of RBL (ook ZZP en payroll)
Heeft u wel een account aangevraagd, maar de aanvraagprocedure niet afgerond? Log dan in en dien alsnog een aanmelding in via 'mijn gegevens' > wijzig gegevens.
Wat kost de eerste registratie?
Ingrado kiest voor een model waarbij de financiering van de inrichting en instandhouding van het kwaliteitsregister vooralsnog is opgenomen in de exploitatie van Ingrado en in de subsidieaanvraag bij het Ministerie van OCW. Opleiders betalen voor accreditatie van hun aanbod (aan de beheerder).
Waarom geen enkele vermelding van alle tot nu toe genoten opleidingen, waarom geen vermelding over of je wel of niet BOA-bevoegd bent?
Activiteiten die voor de start van het register (= 1 januari 2016) zijn behaald tellen niet mee voor punten op het gebied van deskundigheidsbevorderende activiteiten. De tot dusver genoten opleidingen kunnen wel worden geregistreerd in het systeem. Goed om te doen want dat kan dienen als CV. Reeds genoten opleidingen kunnen niet worden gebruikt om punten te vergaren voor certificering.
Daartegenover staat dat Ingrado heeft besloten dat iedereen die zich aanmeldt voor de eerste periode van 5 jaar vanaf de start van het register op 1-1-2016 is opgenomen in het kwaliteitsregister.
Wat doet de naam van een partner ertoe om te registreren? Waarom onze privégegevens (tel. nrs e.d.)?
Naam partner is opgenomen zodat bij een vrouwelijke geregistreerde niet alleen de meisjesnaam bekend is.

Privégegevens worden gevraagd omdat het gaat om een persoonlijke registratie. Registratie is aan de persoon gekoppeld en niet aan de werkgever.

Het moet voor de beheerder van het kwaliteitsregister mogelijk zijn om contact op te nemen met de geregistreerden, bij bijv. een steekproef ter controle of bij vragen over een gevolgde opleiding.
Kan met het kwaliteitsregister iedereen zien wat mijn medewerkers doen?
Kan met het kwaliteitsregister iedereen zien wat mijn medewerkers doen? Nee, men kan alleen zien of iemand geregistreerd, dan wel gecertificeerd is. Alleen de naam en het registratienummer worden getoond, geen persoonlijke gegevens of informatie over opleidingen.
Moeten mijn medewerkers nu verplicht een extra 4 dagen per jaar scholing volgen?
Niet helemaal. Het kwaliteitsregister maakt juist ook zichtbaar wat er al gebeurd op het gebied van professionalisering. Zo kan het bijwonen van bijvoorbeeld Ingrado dagen, intervisie met collega’s actualiseringsdagen, opleidingen die vanuit het eigen professionaliseringsbeleid reeds gepland staan, onder voorwaarden, meetellen voor de certificering. Het is dus niet allemaal extra.
Ik ben leerplichtambtenaar of RMC-medewerker...
en wil me registreren